Försäljningen av elbilar har ökat ordentligt under det första kvartalet 2022

Försäljningen av elbilar har ökat ordentligt under det första kvartalet 2022 i Sverige. Antalet nyregistrerade elbilar är mer än 300% högre än samma period förra året och enligt prognosen väntas populariteten för elbilar fortsätta, trots höga elpriser. Men med den kraftiga ökningen av elbilar behöver också antalet laddstationer bli fler i landet.

Försäljningen av elbilar har ökat ordentligt under det första kvartalet 2022Under januari till mars 2022 har hittills 16 954 nya elbilar registrerats i Sverige. Jämfört med samma period förra året, då det gjordes 5427 nyregistreringar, innebär det en ökning på över 300%. Trots de höga elpriserna den senaste tiden växer alltså intresset för elbilar vilket kan bero på många orsaker, däribland de höga bränslepriserna och en ökad miljömedvetenhet. I toppen av populära märken ligger Tesla på första plats följt av Volkswagen och Kia på andra respektive tredje plats.

Fler laddmöjligheter behövs

När fler väljer elbil och intresset väntas öka behöver antalet laddstationer bli fler, speciellt i de norra delarna av landet. Som en del i att främja möjligheten till laddning beslutade Trafikverket att ge investeringsstöd till ett värde av 45,3 miljoner kronor förra året på att upprätta fler laddstationer i Västerbotten, Västernorrland, Jämtland, Gävleborg och Norrbotten. Utöver det infördes även en ny typ bidrag likt rot- och rutavdrag där privatpersoner kan få bidrag för investeringar i grön teknik, däribland laddstolpar där bidraget är upp till 50% av installationskostnaden för en laddstolpe.

– Trots att vi ser flera initiativ på ökade laddmöjligheter behöver det bli en större ökning av laddmöjligheter runt om i landet. Som ett exempel är Trafikverkets investeringsstöd på cirka 45 miljoner förra året enbart 1,5 promille av deras budget i på 30 miljarder kronor i år för att utveckla infrastruktur. Så satsningen behöver utökas eftersom fler publika laddstationer kommer att behövas för att kunna möta det växande intresset för elbilar i framtiden, säger Kajsa Sundqvist, elrådgivare på Kundkraft.