Under 2017 omkom 254 personer på väg i Sverige

Antalet omkomna 2017 är det lägsta i modern tid, även om det ännu inte går att se någon avvikelse från de senaste årens stagnation i antalet omkomna på väg. Det är en minskning från 2016 då 270 personer omkom i vägtrafiken. Det visar preliminär statistik från Transportstyrelsen.

Under 2017 omkom 148 bilförare och bilpassagerare i olyckor på väg, jämfört med 151 omkomna 2016. 136 av de omkomna bilisterna hade färdats i personbil, övriga i buss eller lastbil. Den vanligaste olyckstypen bland omkomna bilister var singelolyckor med 79 omkomna följt av mötesolyckor med 44 omkomna. Under 2017 omkom 35 motorcyklister. Det är en färre jämfört med 2016 då 36 motorcyklister omkom i Sverige. Av dessa omkom 16 i singelolyckor och 15 i kollision med personbil eller lastbil.

– Transportstyrelsens trafiksäkerhetsarbete ryms inom ramen för vårt ansvar för regler och tillsyn. Exempelvis blir det från 1 februari förbjudet att använda mobilen vid bilkörning när man håller den i handen. I mars startar vi upp ett utökat arbete med att utfärda varningar vid körkortsärenden, säger Jonas Bjelfvenstam, Transportstyrelsens generaldirektör.

24 cyklister omkom under 2017, jämfört med 22 omkomna 2016. 15 av de omkomna cyklisterna var 65 år eller äldre och två var barn under 18 år. Under 2017 omkom 36 fotgängare efter att ha blivit påkörda av motorfordon. Av dessa var två barn under 18 år och 21 personer var 65 år eller äldre.